Hoppa till sidinnehåll

Ekonomi

Här finner du olika ekonomiska rapporter som årsredovisningar, delårsrapporter och budgetdokument.

I årsredovisningen för 2023 beskrivs hur året har gått avseende verksamheten och ekonomi i förhållande till beslutad verksamhetsplan.

Årsredovisning 2023Årsredovisning 2022

Sjukvård och omsorg i Norrtälje gör två delårsbokslut per år, ett för perioden 1/1 - 31/3 och ett för perioden 1/1 - 31/8. Delårsboksluten används för att följa upp myndighetens  ekonomi i förhållande till beslutad verksamhetsplan.

Delårsrapport januari – augusti 2023
Senast ändrad: 2024-02-23