Hoppa till sidinnehåll

För dig mellan 18-64 år

Här finns det samlade utbudet av hälsa, vård och omsorg för dig mellan 18-64 år och bor i Norrtälje kommun. Som boende i kommunen har du även tillgång till den övriga vården som finns i Stockholms län.

1177 – dygnet runt

Rådgivning och samlad information om all sjukvård i. Regionen. Här kan du även enkelt boka tider och läsa dina journaler.​

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är till för dig som är mellan 18–23 år.

Husläkar- och barnmorskemottagningar

Du kan själv välja vilken husläkar-mottagning eller barnmorskemottagning du vill gå. Här är mottagningarna som finns i Norrtälje kommun.

Så söker du vård

Det finns olika typer av mottagningar beroende på hur akut din situation är. Här kan du läsa mer om alternativen. Vid akuta nödsituationer, ring alltid 112.​

Om Norrtälje sjukhus​

På sjukhuset finns en närakut, akutmottagning, intensivvård, röntgen samt olika specialist-mottagningar. Akutmottagningen tar emot både barn och vuxna.​

Vid behov av rehabilitering​

Är du i behov av olika insatser av rehabilitering efter sjukdom, skada eller sjukhusvistelse. Här kan du läsa mer om hur det fungerar vad du behöver göra samt vad du har rätt till.

Stöd till anhöriga​

Är du anhörig eller känner du någon anhörig som tar hand om en närstående som inte klarar av sin vardag på egen hand? Här kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få.​

Hemtjänst och annan hjälp i hemmet ​

Här finns information om vilken hjälp du kan få om du bor kvar hemma. Det finns även information om hur du ansöker och väljer den som ska komma hem till dig.​

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Samlad information om de insatser som finns för dig med nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga till följd av skada eller sjukdom.​

Bidrag för bostadsanpassning​

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv. ​

Övrig specialiserad vård​

Om Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH eller ​specialiserad palliativ slutenvård, SPSV

Färdtjänst, riksfärdtjänst ​och sjukresor​​

Samlad information om​ skillnaden mellan olika typer av reseformer samt hur du ansöker och vem som tar beslut.​