Hoppa till sidinnehåll

Sysselsättning

Arbete och sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet. För dig med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att finna ett arbete.

Insatsen meningsfull sysselsättning kan variera från mer öppen social samvaro till mer strukturerad sysselsättning och kan öka dina möjligheter till arbete.

Två former av sysselsättning

  • Biståndsbedömd insats i form av dagverksamhet eller som träning inför arbete/studier
  • Öppen träffpunktsverksamhet

Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder strukturerade arbetsformer för meningsfull sysselsättning eller som träning för att utveckla dina möjligheter till studier eller arbete. Meningsfull sysselsättning riktar sig till dig som är i arbetsför ålder.
I Norrtälje finns Åran som driver dagverksamhet.

Åran (tiohundra.se)

Öppen träffpunktsverksamhet

För att vara med på den öppna träffpunktsverksamheten krävs inget biståndsbeslut. Träffpunkten är en mötesplats för dig som är vuxen och vill umgås, känna tillhörighet och ingå i ett sammanhang. Du är välkommen oavsett om du väljer att komma någon gång då och då eller varje dag, du väljer själv hur länge du ska stanna.
I Norrtälje finns Kvarnen som är en öppen träffpunktsverksamhet.

Träffpunkten Kvarnen (tiohundra.se)

Ansök om dagverksamhet

Alla behovsprövningar är individuella, det betyder att just dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete. All personal har tystnadsplikt.

Du ansöker genom att kontakta  biståndsavdelningen på Sjukvård och omsorg i Norrtälje eller genom att använda e-tjänsten eller genom att fylla i en blankett.

Ansök om en biståndsbedömd insats (norrtalje.se)

Socialt företagande

Socialt företagande syftar till att integrera dig som står långt ifrån arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt.
Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller i liknande verksamheter.

De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

I Norrtälje finns Hamn Kompaniet som är ett socialt arbetskooperativ.

Läs mer om Hamn Kompaniet på deras webb.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är till för personer med psykisk ohälsa som vill och kan arbeta.
För mer information kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan: Tillbaka till arbete – rehabilitering

Arbetsförmedlingen: Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Senast ändrad: 2024-03-02