Hoppa till sidinnehåll

Officiell anslagstavla

Välkommen till Sjukvård och omsorg i Norrtäljes officiella anslagstavla. Här publicerar vi tillkännagivanden och kungörelser från KSON

Anslagstavla

Inledande text:
Anslag/bevis protokoll krisledningsnämnd 2024-02-15 §§ 1-5

Organ:
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Sammanträdesdatum:
2024-02-15

Datum då anslaget sätts upp:
2024-02-26

Datum då anslaget tas ned:
2024-03-19

Förvaringsplats för protokollet:
Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Handläggare:
Magnus Blomdahl

Inledande text:
Anslag/bevis protokoll direktionen 2024-02-15 §§ 1-25

Organ:
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Sammanträdesdatum:
2024-02-15

Datum då anslaget sätts upp:
2024-02-26

Datum då anslaget tas ned:
2024-03-19

Förvaringsplats för protokollet:
Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Handläggare:
Magnus Blomdahl

Så överklagar du beslut

Det finns två typer av överklaganden – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Att ha möjligheten att överklaga beslut till rättslig prövning av domstol är en viktig del av den svenska demokratin.

Laglighetsprövning

Beslut av direktionen för Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning i kommunallagen (SFS 2017:725, 13 kap). Överklagan ska vara skriftlig och skickas till förvaltningsrätten i Uppsala inom tre veckor från det att beslutsprotokollet anslagits på KSON:s anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Beslut som fattas med stöd i så kallad speciallagstiftning kan överklagas med förvaltningsbesvär, såsom exempelvis beslut om särskilt boende eller hemtjänst fattat med stöd av socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Det är bara den som berörs av beslutet som kan överklaga. Det framgår av beslutet hur du kan överklaga.

Senast ändrad: 2024-02-28