Hoppa till sidinnehåll

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Om du är svårt sjuk och hellre vill vårdas i hemmet i stället för på sjukhus finns avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

Den avancerade sjukvården i hemmet utförs av ett vårdteam som leds av en läkare. Vårdteamet sätts samman utifrån dina behov. Vårdteamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vårdteamet stöttar även dig som är anhörig.

Vård i hemmet

Det är din läkare som bedömer om du kan få avancerad sjukvård i hemmet. Om du till exempel har en allvarlig kronisk sjukdom eller en obotlig sjukdom.

Val av utförare av vård

Din läkare hjälper dig med det praktiska kring ditt val av vårdgivare. Utförarna uppdaterar varje dag sin möjlighet att ta emot nya patienter. Du kan också ta råd och hjälp av närstående när du gör ditt val. Om du inte kan eller vill välja finns det en särskild turordning som avgör vilken vårdgivare du får.

Läs mer om avancerad sjukvård i hemmet på 1177.se

Senast ändrad: 2024-02-23