Hoppa till sidinnehåll

Hemtjänst och annan hjälp i hemmet 

När du behöver extra stöd för att klara av vardagen i hemmet. Ditt behov är det som styr vilka insatser du kan få hjälp med. Här har vi samlat information om hur du ansöker om hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet samt kontaktperson. Här finns även information om vad som gäller för att få hjälp med hemsjukvård, hemrehabilitering.

Så ansöker du om biståndsbedömd insats

Här har vi samlat all information från hur ansökan går till fram till beslut.

Avgifter för omsorgsinsatser

Här hittar du aktuella avgifter för hemtjänst, trygghetslarm eller omsorg i ordinärt boende, på särskilt boende eller i bostad med särskild service.

Hemtjänst

Information om vad det innebär att få hemtjänst. Det är ditt behov som styr de insatser du får hjälp med. 

Basal hemsjukvård

Här finns information om när du kan få rätt till hemsjukvård samt vem du kontaktar. 

Hemrehabilitering

Här kan du läsa mer om hur du som behöver hjälp med rehabilitering men inte kan ta dig till vårdcentralen i stället kan få hemrehabilitering. 

Trygghetslarm och GPS-larm

Här får du information om trygghetslarm som du använder inomhus och GPS-larm som du använder utomhus, vad det innebär och hur du ansöker om att få ett larm. 

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Turbunden resa

Du kan få turbunden resa om du behöver hjälp med att ta dig till och från din korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig verksamhet eller dagverksamhet.

Kontaktperson

Samlad information för dig med funktionsnedsättning som vill ansöka om en kontaktperson för att stärka möjligheterna till ett självständigt liv. 

Korttidsboende och växelboende

Här kan du läsa mer om korttidsboende och växelboende, vad det innebär och hur du ansöker.

Tillfällig vistelse i kommunen

Här kan du som tillfälligt vistas i Norrtälje kommun läsa vad du behöver göra om du har behov av hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering eller trygghetslarm

Val av utförare

Här kan du läsa mer om de utförare av vård och omsorgsinsatser du kan välja mellan. efter att du har fått en beviljad insats.