Hoppa till sidinnehåll

Ansökan om jämkning vid flytt till äldreboende eller särskilt boende 

Du kan ansöka om jämkning när du har fått erbjudande om en plats på äldreboende eller särskilt boende och till exempel har dubbla bostadskostnader. I ansökan ska du ange den tidsperiod det gäller samt båda bostadskostnaderna.

Jämkning beviljas för dubbla bostadskostnader under högst tre månader. Om du, när du flyttar in på särskilt boende, äger tillgångar såsom bostadsrätt, fastighet, kontanter, bankmedel eller värdepapper vars värde överstiger 1,5 basbelopp, medges inte jämkning.

Underlag som ska bifogas är övriga inkomster, boendekostnader, kopia på hyresavier för den aktuella perioden, kontoutdrag samt kopia på föregående års deklaration.

Ansökan ska vara inkommen senast tre månader efter inflyttningsdagen.

Kontakt

0176- 712 22 avgifter@norrtalje.se

Öppettider

Telefontid vardagar 10.00-11.30

Självservice

Du kan ansöka om jämkning när du har fått erbjudande om en plats på äldreboende eller särskilt boende och till exempel har dubbla bostadskostnader.

Blankett Jämkningsansökan
Senast ändrad: 2024-02-28