Hoppa till sidinnehåll

Så ansöker du om biståndsbedömd insats

Ditt behov är det som styr vilka insatser du kan få hjälp med. Här har vi samlat information om hur du ansöker om hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsboende samt kontaktperson. Här finns även information om hur du kan få hjälp med hemsjukvård och hemrehabilitering.

Den grundläggande inriktningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina anhöriga får det stöd och den service ni behöver.

Hjälp och stöd kan bland annat gälla olika former av stöd i hemmet, det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du kan få. Hos biståndshandläggaren kan du få mer information och vägledning om hur du ansöker.

Utredning, bedömning och beslut

När du skickat in din ansökan där du berättat om ditt behov, genomförs en utredning där ditt behov utreds och bedöms av en handläggare. Utifrån din situation och dina behov beslutar handläggaren om vilken insats du kan få. Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått kan du överklaga.
Det måste ske inom tre veckor från det att du har fått beslutet. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare.

Du skickar din överklagan till Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) som i sin tur skickar det vidare till förvaltningsrätten. På Sveriges Domstolars webbsida finns beskrivning och tips på hur du gör:

Överklagan skickar du per post till:

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Box 801
761 28 Norrtälje

Vid behov kan du få hjälp av en handläggare att överklaga.

Handläggningstid

Enligt lagen ska du ha fått ditt beslut inom fyra månader. Ärenden som gäller dig som är äldre och har akuta behov prioriteras.

Förändrade behov

Om dina behov förändras så att du behöver ändra den hjälp du fått beviljad, kontaktar du din handläggare. Kontaktuppgifter till din handläggare ser du på ditt beslut. 

Avslut eller uppehåll av biståndsbedömd insats

Önskar du avsluta eller göra uppehåll av en biståndsbedömd insats ska du meddela KSON det. Kontaktuppgifter till din handläggare ser du på ditt beslut. Meddela även den utförare som kommer hem till dig.

Blanketten skickas till:

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Box 801
761 28 Norrtälje

Kontakt

0176-714 17 serviceomsorg@norrtalje.se

Öppettider

Vardagar 09.00-12.00, 13.00-15.00
Dag före röd dag 09.00-12.00

Självservice

Önskar du avsluta eller få uppehåll av en biståndsbedömd insats ska du meddela det.

Blankett för avslut eller uppehåll av biståndsbedömda insatser

Du som bor i Norrtälje kommun och har ett biståndsbeslut för hemtjänst, trygghetslarm eller ett bedömt behov av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering, har möjlighet att själv välja vilken vård- och omsorgsgivare som ska utföra dessa insatser.

Ansökningsblankett för val av utförare
Senast ändrad: 2024-02-28