Hoppa till sidinnehåll

För dig över 65 år

Här presenteras det samlade utbudet av hälsa, vård och omsorg för dig som är 65 år eller äldre och bor i Norrtälje kommun. Som boende i kommunen har du även tillgång till den övriga vården som finns i Stockholms län.

Aktiviteter för hälsa och välbefinnande​

Att ha möjlighet till social samvaro och olika aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. I Norrtälje kommun ansvarar vi för olika typer av aktiviteter som du kan delta i. Här hittar du också andra aktiviteter som både Norrtälje kommun och andra aktörer i kommunen arrangerar.

1177 – dygnet runt

Rådgivning och samlad information om all sjukvård i. Regionen. Här kan du även enkelt boka tider och läsa dina journaler.

Så söker du vård på rätt nivå

Det finns olika typer av mottagningar beroende på hur akut din situation är. Här kan du läsa mer om alternativen. Vid akuta nödsituationer, ring alltid 112.​

Husläkarmottagningar

Till din husläkarmottagning (vårdcentral) vänder du dig i första hand om du är sjuk, har något besvär eller har problem med din hälsa och behöver vård.

Stöd till anhöriga

Är du anhörig eller känner du någon anhörig som tar hand om en närstående som inte klarar av sin vardag på egen hand? Här kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få.​

Vid behov av rehabilitering​

Är du i behov av olika insatser av rehabilitering efter sjukdom, skada eller sjukhusvistelse. Här kan du läsa mer om hur det fungerar vad du behöver göra samt vad du har rätt till.

Bidrag för bostadsanpassning​

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv.

Hemtjänst och annan hjälp i hemmet

Här finns information om vilken hjälp du kan få så att du kan bo kvar kvar hemma så länge som möjligt. Det finns även information om hur du ansöker och väljer den som ska komma...

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor​

Samlad information till dig som inte kan resa med kollektivtrafiken. Det är skillnad mellan olika typer av reseformer samt hur du ansöker.​

När du inte längre kan bo kvar hemma

Samlad information om vad som gäller för att få plats på ett äldreboende även kallat särskilt boende, hur du ansöker och vilka boendeformer som finns. ​

Om Norrtälje sjukhus​

På sjukhuset finns en närakut, akutmottagning, intensivvård, röntgen samt olika specialist-mottagningar. Akutmottagningen tar emot både barn och vuxna.​

Övrig specialiserad vård​

Om Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH eller ​ Specialiserad palliativ slutenvård, SPSV​