Hoppa till sidinnehåll

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning inte kan genomföra längre resor med den allmänna kollektivtrafiken. Ansök om riksfärdtjänst när du planerar att resa utanför Stockholms län, men inom Sverige.

För att ha rätt till Riksfärdtjänst gäller följande:

  • När din resa till följd av ditt funktionshinder inte kan göras till normala kostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
  • När ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • När resan görs inom Sverige utanför Stockholms län.
  • När resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. I undantagsfall görs resan med ett för ändamålet anpassat fordon eller taxi.
  • När resan inte betalas av staten, annan kommun, en organisation eller ett företag.
  • När du som sökande är folkbokförd i Norrtälje kommun.
  • Du behöver inte ha beslut om vanlig färdtjänst för att ansöka om riksfärdtjänst.

Avgift

Du betalar en egenavgift för resan. Resten betalar Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Du har även möjlighet att ta med dig en medresenär. Medresenären betalar lika mycket som du.

Läs mer om egenavgifter på Riksfärdtjänsten

Så ansöker du

Du ansöker genom att skicka in en ansökan till Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Ansökan ska vid behov kunna kompletteras med utlåtande från läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Hämta blanketten för ansökan om riksfärdtjänst på Norrtälje kommun

Ansökan skickas till:

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Box 801
761 28 Norrtälje

Bra att tänka på inför din resa

Inför en redan finns det många gånger många frågor och funderingar.

Kom-ihåg-lista inför din resa på Riksfärdtjänsen

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten. Skicka din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet till Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), vi skickar sen din överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Du överklagar ett beslut skriftligt. Glöm inte att ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är orimligt och hur du vill ha beslutet ändrat.

Överklagan skickar du per post till:

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Box 801
761 28 Norrtälje

Här kan du läsa mer om Riksfärdtjänsten

Senast ändrad: 2024-02-23