Hoppa till sidinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att sjukvardomsorg.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster.

På den här sidan beskriver vi:

  • Vad digital tillgänglighet är.
  • Hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För Sjukvård och omsorg o Norrtälje gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen skapades 2024 med tillgänglighetsanpassning som ett centralt krav i utvecklingen.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det gäller framför allt delar som flyttades med från den tidigare webbplatsen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi har försökt göra allt material så tillgängligt som möjligt men vi vet om att delar av webbplatsen inte är anpassade för uppläsningsprogram. Exempelvis:

Dokument

PDF-dokument har felaktigt taggning, läsordning eller tabbordning. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

Bilder och grafik

Bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ.

Tredjepartslösningar

Ibland använder vi tredjepartslösningar för kartor, e-tjänster och andra delar. Vi ställer krav på våra leverantörer att dessa tjänster ska vara tillgängliga, men i vissa fall innehåller de brister i väntan på att nya versioner utvecklas.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

West Art Communication AB har gjort en granskning av tillgängligheten på https://www.sjukvardomsorg.se.

Vi har installerat program och skapat rutiner för att granska tillgängligheten löpande. Vi samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Vi har även anlitat Funka som arbetar med tillgänglighet att genomföra en genomlysning av vår webbplats. Det kommer att ske i april 2024.

Senaste bedömningen gjordes i februari 2024 och är godkänd av West Art Communication AB.

Granskningsmetod

  1. https://webbriktlinjer.se/wcag/?checklista
  2. Siteimprove Accessibility Checker

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta.

Skicka e-post till:
registator.sjukvarsomsorg@norrtalje.se

Ring till oss på telefon:
0176-713 00

 

Denna redogörelse uppdaterades i samband med lansering av webbplatsen 2024.03.04

Kontakt

0176-713 00 registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Öppettider

Helgfria vardagar 08.00–16.30
Dag före röd dag 08.00–13.00

Receptionen är öppen mellan 09.00–11.00
övrig tid tar vi emot tidsbokade besök.