Hoppa till sidinnehåll

Så ansöker du om plats på äldreboende, särskilt boende

Äldreboende är till för dig som har ett omfattade behov av stöd och omsorg som inte längre kan tillgodoses i hemmet. Då kan du ansöka om att få bo på ett äldreboende. På boendet finns det personal dygnet runt. De hjälper dig med hygien, medicinering med mera. Äldreboende kallas också särskilt boende.

Vissa äldreboenden har avdelningar med inriktning demenssjukdom. De avdelningarna riktar sig till äldre med demenssjukdom.  Där ges stöd och omvårdnad dygnet runt.

Så här går ansökan om lägenhet på äldreboende till

Om du upplever att du är i behov av en plats på ett äldreboende, ta kontakt med din handläggarenhet på ett äldreboende ansöker du hos biståndshandläggare. Är du nyinflyttad så kan du antingen ta kontakt för eller fylla i en ansökningsblankett direkt och skicka in.

Handläggaren gör sedan en utredning av ditt behov av hjälp och prövar enligt Socialtjänstlagen, SoL om du har rätt till en lägenhet i ett särskilt boende eller om stödet kan utökas och ges i ditt hem.

I samband med ansökan till lägenhet på äldreboende kan du lämna önskemål om vilket boende du vill bo på. Om det inte finns en ledig lägenhet där du önskar, kommer du anvisas en lägenhet i ett annat boende. Om du vill finns det möjlighet när en lägenhet blir ledig att flytta till det äldreboende du önskade genom att ställa dig i kö för det specifika boendet.

Vistas du på en tillfällig korttidsplats eller på sjukhus i väntan på lägenhet har du inte rätt att välja utan får en lägenhet där det först blir ledigt. Tackar du nej till erbjuden lägenhet anses du inte ha behov och får återgå till hemmet.

Beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut på din ansökan. Vid avslag kan du överklaga beslutet. Mer information om hur du gör beskrivs i bilagan som skickas med beslutet.

Erbjudande om en lägenhet

Efter bifallsbeslut kan det gå snabbt att bli anvisad en lägenhet i något av äldreboendena som finns i Norrtälje kommun. Du ska ge besked om du tackar ja till den anvisade lägenheten inom tre (3) dagar och det ges möjlighet att titta på lägenheten och få information om det aktuella boendet. Inflyttning ska ske inom sju (7) dagar efter att du har tackat ja. Tackar du nej till erbjudandet innebär det att du måste vänta på ett nytt erbjudande. Du kan få vänta upp till två månader till nästa erbjudande kommer.

Avslag på ansökan för äldreboende

KSON beviljar insatser grundat på dina behov, inte på de resurser som finns tillgängliga. När du ansöker om äldreboende gör KSON, enligt gällande lag en bedömning och utredning utifrån de behov du har både fysiska, psykiska och sociala. Därefter erbjuder KSON de insatser som anses kan tillgodose dessa. Det kan handla om såväl hemtjänst som dagverksamhet.

Överklagan

Om ett ärende överklagas gör Förvaltningsrätten en egen bedömning grundat på de erbjudanden om insatser som erbjudits från KSON. Om du har tackar nej till erbjudna insatser, och de anses skäliga, kan Förvaltningsrätten göra bedömningen att det är rätt att avslå din ansökan. Både enskilda personer och KSON har möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Senast ändrad: 2024-02-28