Hoppa till sidinnehåll

Färdtjänst

Färdtjänst är för dig med en långvarig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med kollektivtrafiken.

Vem kan få färdtjänst

För att få färdtjänst måste du:

  • vara folkbokförd i Stockholms län
  • ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre (3) månader.
  • ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik

Så ansöker du om färdtjänst

  1. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg gällande din ansökan om färdtjänsttillstånd. Specifika intyg för färdtjänst finns. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom behöver du läkarintyg från specialistläkare. Läkarintyget får inte vara äldre än 3 månader när du ansöker.
  2. Skicka läkarintyget till: Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) Färdtjänst Box 801 761 28 Norrtälje
  3. När läkarintyget inkommit kommer en kallelse med bokad tid till ett fysiskt besök att skickas hem till dig ihop med en ansökningsblankett och information om hur utredningen går till. I ansökningsblanketten beskriver du själv dina svårigheter och lämnar den sen vid besöket till din handläggare. Efter utredningssamtalet sammanställer färdtjänsthandläggare utredningen och skickar samtliga handlingar (läkarintyg, ansökan, utredning och fotografi) till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen i Stockholm, den instansen som fattar beslut i ditt ärende.
  4. Efter överlämnandet till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen, Region Stockholm har färdtjänsthandläggare på Sjukvård och omsorg i Norrtälje inte längre någon insyn eller del i ditt ärende. Vid frågor rörande fortsatt handläggning hänvisas till kontakt med Färdtjänsten på Trafikförvaltningen i Stockholm 08-720 80 80 öppet helgfria vardagar mellan kl. 07.00-20.00.

Så överklagar du ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du får kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Av ditt beslut från Färdtjänstnämnden ska det framgå hur du överklagar. Vänd dig till beslutsfattaren på Färdtjänstnämnden om du behöver hjälp med att överklaga.

Om du inte är nöjd med det beslut du får kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Av ditt beslut från Färdtjänstnämnden ska det framgå hur du överklagar. Vänd dig till beslutsfattaren på Färdtjänstnämnden om du behöver hjälp med att överklaga.

När du vill resa utanför Stockholms län med Riksfärdtjänst

Om du önskar resa utanför Stockholms län kan du beställa utomlänsbiljetter som gäller för lokala resor i den kommun du önskar besöka. Kontakta Färdtjänstens kundservice på telefon 08-720 80 80 för att beställa dina utomlänsbiljetter. Du behöver beställa biljetterna minst tio arbetsdagar i förväg.

Läs mer om vad som gäller för färdtjänst på Region Stockholm

Kontakt

0176-28 34 80 fardtjansten@norrtalje.se

Öppettider

Måndag, fredag 09.00–11.00
Onsdag 09.00–11.00, 13.00–14.00

Självservice

Information och blankett för ansökan om färdtjänst

Blankett Ansökan om färdtjänst