Hoppa till sidinnehåll

Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i egen bostad kan ansöka om hjälp med omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet.

Boendestöd är en social och praktisk stödinsats som ska stärka din förmåga att hantera vardagslivet i och utanför ditt hem. Boendestöd innebär att personal hjälper dig att få struktur på din vardag och att ni tillsammans utför sysslor i ditt hem. Hemtjänst innebär att personalen hjälper dig med sysslor som du inte klarar av själv.

Boendestöd

Boendestödet är en insats för dig som behöver stöd i vardagen och insatsen är inte begränsad till hemmet utan kan även vara aktiviteter utanför hemmet. Boendestödet bygger på att du själv är delaktig, att du och boendestödjaren utför aktiviteterna tillsammans. Ni utgår ifrån din livssituation, dina förmågor, styrkor och önskemål.

Boendestöd vänder sig till dig som

  • bor i egen bostad
  • har en psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning
  • behöver få struktur i vardagens rutiner
  • behöver stöd med att komma igång med aktiviteter i eller utanför hemmet
  • behöver stöd i kontakter med exempelvis anhöriga, kommunen och eventuellt andra myndigheter

Avgift

Boendestöd är avgiftsfritt.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Du ansöker om insatserna genom att kontakta en handläggare på Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Läs mer om hur du ansöker

Alla behovsprövningar är individuella, det betyder att just dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete. All personal har tystnadsplikt.

Senast ändrad: 2024-03-02