Hoppa till sidinnehåll

Aktiviteter för dig som är anhörig

Att vara anhörig till någon som har olika typer av svårigheter sin vardag kan vara en utmaning. Här har vi samlat olika aktiviteter som vänder sig till dig som anhörig.

Anhöriggrupper

I anhöriggrupperna får du träffa andra i liknande livssituation för samtal och gemenskap. Du ingår i en liten grupp som träffas för att stötta och lyssna till varandra. Samtalen leds vanligtvis av en anhörigkonsulent.
Grupperna är vanligen indelade i olika inriktningar utefter din situation och din närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning.

Så anmäler du intresse att vara med i anhöriggrupper

Du anmäler intresse genom att skicka e-post eller ringa oss vid Anhörigstöd. Se kontaktuppgifter.

 

Kontakt

0176-746 74 anhorigstod@norrtalje.se
Senast ändrad: 2024-02-23