Hoppa till sidinnehåll

Val av utförare

I Norrtälje kommun har vi något som kallas kundval, där vi har samlat hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och trygghetslarm. Det innebär att efter att du har fått en eller flera beviljade insatser kan du själv välja den godkända utföraren som ska komma hem till dig.

När du fått beviljad insats för hemsjukvård, hemtjänst, hemrehabilitering eller trygghetslarm så är det dags välja en utförare. Här kan du läsa mer om vad som gäller samt hur du väljer den utförare du vill ska komma hem till dig.

Omsorg beroende av tid på dygnet

Den utförare du väljer ansvarar för din vård och omsorg under följande tider

 • Hemtjänst mellan klockan 07.00–22.00
 • Hemsjukvård mellan klockan 07.00–17.00
 • Hemrehabilitering mellan måndag och fredag klockan 08.00–17.00
 • Trygghetslarm mellan klockan 07.00–22.00

Övrig tid

 • Hemtjänstinsatser mellan klockan 22.00–07.00 utförs av Vårdbolaget Tiohundra
 • Hemsjukvård på jourtid mellan klockan 17.00–07.00 utförs av Vårdbolaget Tiohundra

Val av utförare i det område där du bor (zon)

I Norrtälje kommun är de utförare du kan välja mellan indelade i olika zoner. Nedan kan du se vilka utförare som finns att välja mellan i den ort/zon du tillhör. Om du har flera insatser så utförs de av samma utförare.

Utförare uppdelat på ort

Hallstavik, Älmsta med Singö, Väddö, Edebo, Björkö-Arholma och Häverö.
Ingår i geografisk zon 1.

Väddö VårdÄldreliv

Norrtälje Norra med Söderbykarl, Roslagsbro, Estuna, Lohärad, Malsta samt norra delarna av centrala Norrtälje.
Ingår i geografisk zon 3.

Gränsen från zon 3 till zon 4 går vid Bangårdsgatan. Bangårdsgatan tillhör zon 3 och Billborgsgatan och Tullportsgatan tillhör zon 4.

AllegioAttendoVårdbolaget TiohundraÄldreliv

Norrtälje södra med Rådmansö, Frötuna, Länna, Riala, Blidö samt södra delarna av centrala Norrtälje.
Ingår i geografisk zon 4.

AllegioAttendoÄldreliv

Rimbo med Ununge, Edsbro, Gottröra, Närtuna, Rö Skederid och Husby Sjuhundra.
Ingår i geografisk zon 2.

AllegioVårdbolaget Tiohundra

Val av utförare – hemtjänst och trygghetslarm

 1. Fyll i blanketten
 2. Skicka blanketten till:
  Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)
  Box 801
  761 28 Norrtälje

Val av utförare – hemsjukvård och hemrehabilitering

Fyll i blanketten
Skicka blanketten till den utförare du har valt.

Byte (omval) av utförare

Du har alltid rätt att byta utförare av den eller de insatser du fått beviljad. Nedan har vi beskrivit hur du gör och vem du tar kontakt med då det är olika beroende på den insats du har i ditt hem.

Omval av utförare – hemtjänst och trygghetslarm

 1. Fyll i blanketten kryssa i omval samt nytt val av utförare
 2. Skicka blanketten till:
  Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)
  Box 801761 28 Norrtälje

Omval av utförare – basal hemsjukvård eller hemrehabilitering

Om du vill byta utförare så kontaktar du den utförare du vill byta till. Din nya utförare hjälper dig med bytet. Din nuvarande ska hjälpa dig med information om hur du gör ett så kallat omval.

Kontakt

0176-713 00 registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Öppettider

Helgfria vardagar 08.00–16.30
Dag före röd dag 08.00–13.00

Receptionen är öppen mellan 09.00–11.00
övrig tid tar vi emot tidsbokade besök.

Självservice

Du som bor i Norrtälje kommun och har ett biståndsbeslut för hemtjänst, trygghetslarm eller ett bedömt behov av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering, har möjlighet att själv välja vilken vård- och omsorgsgivare som ska utföra dessa insatser.

Ansökningsblankett för val av utförare
Senast ändrad: 2024-02-28