Hoppa till sidinnehåll

Dagverksamhet

Dagverksamhet

Dagverksamhet beviljas dig som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning inte kan tillgodoses behovet av social gemenskap och stimulering utanför det egna hemmet.

Dagverksamhet är förebyggande och syftar till att ge ett utbud av olika aktiviteter som stimulerar till social gemenskap med andra samtidigt som det bryter social isolering aktiverar och bevarar funktioner hos den enskilde.

Dagverksamheten syftar även till att ge närstående stöd och avlösning för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Det bedöms skäligt att få dagverksamhet en dag per vecka och andra insatser beaktas vid bedömning som exempelvis ledsagning, växelvård och avlösning. Alla ansökningar som gäller dagverksamhet mer än en dag i veckan lyfts vid ärendedragning med flera handläggare. Hjälp med den personliga omvårdnaden som behövs för den enskilde under dagen ingår.

Ordinarie utförare av dagverksamhet

Det är Vårdbolaget Tiohundra som är den ordinarie utföraren av dagverksamhet i Norrtälje kommun

Vårdbolaget Tiohundra
Senast ändrad: 2024-02-28