Hoppa till sidinnehåll

Självservice

Här har vi samlat våra olika e-tjänster och blanketter.

Hemtjänst och annan hjälp i hemmet

När du skall ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Autogiro är ett enkelt sätt att betala återkommande fakturor på eftersom betalningen dras automatiskt från angivet konto på rätt dag (förfallodagen).

Starta e-tjänsten Autogiromedgivande

Önskar du avsluta eller få uppehåll av en biståndsbedömd insats ska du meddela det.

Blankett för avslut eller uppehåll av biståndsbedömda insatser

I den här e-tjänsten kan handläggare från bosättningskommunen begära hemtjänst och trygghetslarm vid tillfällig vistelse i Norrtälje kommun.

Starta e-tjänsten Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Inkomst- och utgiftsförfrågan till kunder med hemtjänst, vård/omsorg eller trygghetslarm

Blankett Inkomst- och utgiftsförfrågan

Du som bor i Norrtälje kommun och har ett biståndsbeslut för hemtjänst, trygghetslarm eller ett bedömt behov av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering, har möjlighet att själv välja vilken vård- och omsorgsgivare som ska utföra dessa insatser.

Ansökningsblankett för val av utförare

När du inte längre kan bo kvar hemma

Du kan ansöka om jämkning när du har fått erbjudande om en plats på äldreboende eller särskilt boende och till exempel har dubbla bostadskostnader.

Blankett Jämkningsansökan

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Ansökan om sjuklöneersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro

Starta e-tjänsten Ansökan om sjuklöneersättning

Ansökan om ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9§2 LSS

Blankett Ansökan om ekonomisk stöd vid ordinarie assistents sjukdom

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser om du har behov av till exempel daglig verksamhet, gruppboende, boendestöd, särskilt boende, med flera. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du ladda ned blankett, skriva ut och skicka in med post.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt LSS

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Information och blankett för ansökan om färdtjänst

Blankett Ansökan om färdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan resa längre resor med den allmänna kollektivtrafiken. Med riksfärdtjänst kan du resa mellan kommuner i Sverige.

Ansökningsblankett för riksfärdtjänst

Bidrag för bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv. Med ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller annan sakkunnig som intygar att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Starta e-tjänsten Bidrag för bostadsanpassningAnsökningsblankett Bidrag för bostadsanpassning

Om du söker bostadsanpassningsbidrag för reparation av utrustning installerad med bostadsanpassningsbidrag så ska du i stället fylla i nedanstående blankett.

Blankett Reparation

Bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag där fastighetsägaren eller fastighetsägarna kan lämna sitt medgivande till att ansökta åtgärder får utföras.

Blankett Ägarmedgivande

Vid återställning av anpassningar som utförts i din fastighet kan du som fastighetsägare söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (lag 2018:222)

Blankett Återställningsbidrag

Bli kontaktperson eller stödfamilj

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli kontaktperson eller stödfamilj till en person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt en äldre person med funktionsnedsättning.

Starta e-tjänsten Intresseanmälan kontaktperson och stödfamilj

Synpunkter och klagomål

Vill du framföra synpunkter eller klagomål till Sjukvård och omsorg i Norrtälje kan du använda vår e-tjänst.

Alternativt kan du kan fylla i en blankett och antingen lämna den till oss på Rubingatan 2 eller skicka den till:
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Box 801, 761 28 Norrtälje

Du kan också ringa till oss för att lämna dina synpunkter eller klagomål på telefonnummer 0176-713 00.

Starta e-tjänsten Synpunkter och klagomålBlankett Synpunkter och klagomål

För utförare av vård och omsorg samt personal inom hälso- och sjukvård

I den här e-tjänsten kan du som chef inom Tiohundra- eller annan vårdutförare beställa eller avsluta systembehörigheter för en anställd.

Starta e-tjänsten Beställning av systembehörigheter

I denna e-tjänst kan personal inom hälso- och sjukvård göra orosanmälan för barn. Du som jobbar på vissa myndigheter, i förskola och skola, inom hälso- och sjukvården, polisen, kriminalvården samt socialtjänsten har en skyldighet enligt socialtjänstlagen, så kallad anmälningsskyldighet, att anmäla om det finns misstanke om oro för barn eller ungdom som du kommer i kontakt med i ditt arbete.

Starta e-tjänsten Orosanmälan barn

Kontakt

0708712712 registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Öppettider

Helgfria vardagar 08.00–16.30
Dag före röd dag 08.00–13.00

Receptionen är öppen mellan 09.00–11.00
övrig tid tar vi emot tidsbokade besök.