Hoppa till sidinnehåll

Basal hemsjukvård

Basal hemsjukvård avser hälso- och sjukvård för dig som på grund av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning har stora svårigheter att besöka primärvården och därför är i behov av att insatserna ges i hemmet. Behovet ska vara längre än 14 dagar och gälla minst två insatser per månad.

Så får du basal hemsjukvård

Remiss kan skrivas av legitimerad personal på din vårdcentral eller på sjukhuset. Vården utförs av legitimerad sjuksköterska eller hemtjänstpersonal som kan få kan få delegation av sjuksköterskan att utföra vissa sjukvårdande insatser.

Krav på remiss

Från den 1 februari 2024 behöver du, förutom de regler som gäller för att få rätt till hemsjukvård, en remiss för att få hemsjukvård.

Legitimerad personal på din vårdcentral, inom slutenvården som känner till dina behov kan skriva remissen.  Efter att remiss inkommit till hemsjukvården bedömer och planerar de hur vården ska genomföras.

När du är inskriven för hemsjukvård ska du vara listad på en vårdcentral och ha en läkare som ansvarar för din vård.

Säkert låssystem

För att förbättra servicen och öka säkerheten för dig som har trygghetslarm, hemtjänst och/eller hemsjukvård i Norrtälje kommun, kommer du att få ett låstillbehör monterat på ditt lås i ytterdörren:

  • Låstillbehöret är kostnadsfritt för dig.
  • Låssystemet är obligatoriskt för dig som inte själv öppnar din dörr när hemtjänsten eller hemsjukvården kommer. För dig som har trygghetslarm är det alltid obligatoriskt.
  • Låstillbehöret monteras på ytterdörren till din bostad. Dina befintliga nycklar eller låssystem påverkas inte. Du använder din nyckel precis som vanligt

Husläkarmottagningar (vårdcentraler) i Norrtälje kommun

Vårdbolaget Tiohundra
Rosenlundsvägen 2, Bergshamra
Telefon: 08-123 283 10

Gå till Bergshamra vårdcentral

Vårdbolaget Tiohundra
Blidösundsgården 2, Blidö
Telefon: 08-123 283 40
Begränsade öppettider och telefontider

Gå till Blidö vårdcentral

Vårdbolaget Tiohundra
Carl Wahrens väg 24, Hallstavik
Telefon: 08-123 302 10

Gå till Hallstavik vårdcentral

Citikliniken Hälsocentral
Kyrkogatan 11, Norrtälje
Telefon: 0176-190 20

Gå till Citikliniken Hälsocentral

Doktor.se Norrtälje Hälsocentral
Vårgatan 2-4, Norrtälje
Telefon: 0176-28 27 00

Gå till Doktor.se Norrtälje Hälsocentral

Vårdbolaget Tiohundra
Lasarettsgatan 6, Norrtälje sjukhus
Telefon: 08-123 287 10

Gå till Norrtälje norra vårdcentral

Vårdbolaget Tiohundra
Lasarettsgatan 10, Norrtälje
Telefon: 08-123 288 10

Gå till Norrtälje södra vårdcentral

Husläkarna Rimbo-Edsbro
Västra Stockholmsvägen 11, Rimbo
Telefon: 0175-741 00
Edsbro är filial och kan ha begränsade öppettider.

Gå till Husläkarmottagningen i Rimbo-Edsbro

Doktor.se Rimbo Hälsocentral
Västra Stockholmsvägen 18 C, Rimbo
Telefon: 0175-54 70 00

Gå till Doktor.se Rimbo Hälsocentral

Vårdbolaget Tiohundra
Husläkarmottagning Väddö TioHundra AB
Centrumvägen, Väddö
Telefon: 08-123 284 10

Gå till Väddö vårdcentral
Senast ändrad: 2024-02-27