Hoppa till sidinnehåll

Hjälpmedel

Hjälpmedel är till för att underlätta vardagen för dig med tillfällig eller permanent funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan dessutom öka din självständighet och bidra till oberoende av andra i många vardagssituationer.

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria. Det finns ingen åldersgräns gällande vem som kan få hjälpmedel. Hjälpmedel är också en hälso- och sjukvårdsinsats och ingår ofta som en del av habilitering och rehabilitering efter skada eller sjukdom.

Vid behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din vårdcentral eller husläkarmottagning. För att få ett hjälpmedel krävs en ordination från till exempel distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. För hörsel- och synhjälpmedel vänder du dig till hör- eller syncentral.

Läs mer om hjälpmedel på 1177.se

Ditt val av mottagning och vårdgivare

Vårdbolaget Tiohundra
Lasarettsgatan 6, Norrtälje
Telefon: 0176-10 100

Gå till Tiohundra Rehab öppenvård

Doktor.se Rimbo Hälsocentral
Västra Stockholmsvägen 18, Rimbo
Telefon: 0175-54 70 00

Gå till Doktor.se Rimbo Hälsocentral

Om du har hemtjänst

Ta kontakt med sjuksköterskan eller arbetsterapeut hos den vård och omsorgsgivare som utför dina hemtjänstinsatser och beskriv ditt behov.

För dig som bor på ett äldreboende eller gruppboende

Ta kontakt med din sjuksköterska för bedömning av ditt behov.

Om du har nedsatt hörsel

Behöver du hörapparat kontaktar du en hörselmottagning. I Norrtälje kommun ingår hörselmottagningarna i det som kallas vårdval. Det innebär att du själv vilken hörselmottagning du önskar gå till i länet.
Läs mer om hörselmottagningar på 1177.se

Avgift

För vissa hjälpmedel kan du få betala hyra eller egenavgift. Andra hjälpmedel lånas ut genom Region Stockholm. De allra flesta hjälpmedel till barn är kostnadsfria. När du blir beviljad ett hjälpmedel får du information om vilka regler som gäller för det hjälpmedlet du behöver.
Läs mer om avgifter på 1177.se

Enklare hjälpmedel

Enklare hjälpmedel får man betala själv och dessa kallas egenansvarsprodukter. Det kan till exempel vara greppvänliga bestick eller enklare gånghjälpmedel.
Hitta och jämför hjälpmedel på 1177.se

Senast ändrad: 2024-02-23