Hoppa till sidinnehåll

Om stöd till anhöriga

Är du anhörig eller känner du någon anhörig som hjälper en närstående som på grund av långvarig sjukdom, ålder, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har svårt att klara av sin vardag på egen hand?   Då behöver du inte vara ensam.   Det är viktigt att du som hjälper en närstående får stöd och egen tid för att orka och må bra.

Vem är anhörig?

Du som är anhörig kan till exempel vara make/maka, sambo, partner, barn, barnbarn, förälder, syskon, annan släkting, vän, granne eller annan viktig person till den som behöver vård, omsorg och/eller annat stöd. Du behöver inte bo med den närstående för att räknas som anhörig. Du behöver inte heller vara bosatt på samma ort som din närstående eller vara den som praktiskt utför hjälp till den närstående för att räknas som anhörig. Anhörigstödet riktar sig till dig som är över 18 år.

Frivillighet

Du som är anhörig har ingen skyldighet att hjälpa och stödja din närstående. Att ge stöd och omsorg till en närstående är frivilligt. Undantag är makars skyldighet enligt äktenskapsbalken och föräldrars ansvar enligt föräldrabalken utifrån barnets ålder. Exempel på makars skyldighet är att ta hand om praktiska sysslor i det gemensamma hushållet.

Vad kan du få stöd med?

  • Anhöriggrupper.
  • Informationsträffar och föreläsningar.
  • Sociala och hälsofrämjande aktiviteter till exempel föräldracaféer .
  • Enskilda samtal hos anhörigkonsulent för information, vägledning och stöd i anhörigfrågor.

Enskilda samtal

Enskilda samtal är till för dig som stöttar någon nära dig. Vi kan prata om din vardag och om hur du har det som anhörig, livspusslet hemma och utmaningarna förknippade med det. Många tycker att det är skönt att få prata av sig. Kanske blev livet inte riktigt som du hade tänkt dig.
Du kan få råd, stöd och information om vart du kan vända dig för att få tips på sådant som kan underlätta din situation som anhörig.

Vi pratar om det som är viktigt för dig. Hos oss är du viktigast!

  • Ingen journal förs under samtalen och du kan vara anonym.
  • Samtalen är kostnadsfria.
  • Flera anhöriga i familjen kan träffas tillsammans.
  • Vi kan ta samtal i person, per telefon eller via dator.

Vi har tystnadsplikt

Vi som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt i våra kontakter med dig och för ingen dokumentation i våra samtal. Det kostar inget för dig att ta kontakt med oss.

Aktiviteter för anhöriga

Vi anordnar föreläsningar, caféer och olika gruppaktiviteter i hela kommunen. Kanske finns det något för dig?

Aktiviteter för dig som är anhörig
Senast ändrad: 2024-03-01