Hoppa till sidinnehåll

Turbunden resa

Du kan få turbunden resa om du behöver hjälp med att ta dig till och från din korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig verksamhet eller dagverksamhet.

Om du inte kan åka med allmänna kommunikationer eller på annat sätt ta dig till verksamheter som kan berättiga till turbundna resor (daglig verksamhet/ sysselsättning/dagverksamhet samt korttidstillsyn) kan du ansöka om turbundna resor. Insatsen beviljas till personer med funktionsnedsättning som inte kan använda allmänna färdmedel för att transportera sig och som inte kan ordna resan på annat sätt.

Syftet och förutsättningen för insatsen är att möjliggöra för dig att delta i biståndsbedömda insatser utanför hemmet. Insatsen består av resor med taxi eller med annat lämpligt färdmedel i de fall färdtjänstens regler inte är tillämpbara. Du reser då i specialbuss eller i taxi. För barn och ungdomar hänvisar vi till föräldraansvar i första hand.

Så här ansöker du

Ta kontakt med mottagningsenheten via telefon, e-post eller brev. Du får sedan träffa en handläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar vilken hjälp du kan få.

Avgift

Turbunden resa som beviljas enligt SoL (socialtjänstlagen) är kostnadsfri.

Ändra eller avboka resa

Om du vill ändra en turbunden resa kontaktar du Sirius på telefonnummer 0176-292 201.

Senast ändrad: 2024-02-28