Hoppa till sidinnehåll

Tillfällig vistelse i kommunen

Här kan du som tillfälligt vistas i Norrtälje kommun läsa vad du behöver göra om du har behov av hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering eller trygghetslarm

Hemtjänst

Vistas du tillfälligt i Norrtälje kommun, till exempel i ditt fritidsboende och behöver hemtjänst eller trygghetslarm? Då ska du kontakta din hemkommun, det vill säga den kommun där du är folkbokförd. Din hemkommun gör en prövning. Sen kontaktar din hemkommun oss på Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Handläggarna hos oss behöver få beslutet om hemtjänst från din hemkommun 30 dagar innan din vistelse påbörjas. Beslut som kommer in senare kommer inte verkställas inom 30 dagar.

Vistelser som överstiger 6 månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse. Överstiger din önskade tid 6 månader ansvarar din hemkommun för utredning och beslut.

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Behöver du hemsjukvård, hjälpmedel eller hjälp med mediciner/stödstrumpor med mera? Då ska du kontakta din husläkarmottagning eller annan utförare där du har din hemsjukvård och hemrehabilitering, det vill säga den kommun där du är folkbokförd. De ansvarar för att planera din eventuella hemsjukvård och dina hjälpmedel under din vistelse i Norrtälje kommun. Beställning och avtal om hemsjukvård behövs om du ska få tillgång till det under din tillfälliga vistelse

Remiss

För hemrehabilitering krävs remiss från ansvarig läkare. Det gäller även för hemsjukvård.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du redan hjälpmedel ansvarar du för att ta med dessa till den adress där du kommer vistas tillfälligt.

Det görs inga fasta bostadsanpassningar i ditt fritidsboende under den tillfälliga vistelsen. Om det inte räcker med att anpassa bostaden med de hjälpmedel du redan har eller får förskrivna från din hemkommun, får du själv bekosta den anpassningen som behövs för att du ska kunna vistas i ditt fritidshus.

Val av utförare

Om du inte har valt någon utförare i beställningen av insatser under din tillfälliga vistelse i Norrtälje kommun, så utses utföraren enligt gällande turordningslista.

Säkert låssystem

För att förbättra servicen och öka säkerheten för dig som har trygghetslarm, hemtjänst och/eller hemsjukvård i Norrtälje kommun, kommer du att få ett låstillbehör monterat på ditt lås i ytterdörren:

  • Låstillbehöret är kostnadsfritt för dig.
  • Låssystemet är obligatoriskt för dig som inte själv öppnar din dörr när hemtjänsten eller hemsjukvården kommer. För dig som har trygghetslarm är det alltid obligatoriskt.
  • Låstillbehöret monteras på ytterdörren till din bostad. Dina befintliga nycklar eller låssystem påverkas inte. Du använder din nyckel precis som vanligt.

Låstillbehöret ska monteras ned innan du avslutar din vistelse i fritidsboendet. Du behöver kontakta Trygghetsjouren, 0176 – 104 04, i god tid innan du avslutar din tillfälliga vistelse för att planera för att lämna tillbaka låstillbehöret samt eventuellt trygghetslarm.

För handläggare i bosättningskommunen

E-tjänst enligt Socialtjänstlagen 2 a kap 6 § begära tillfällig vistelse i Norrtälje kommun. Begäran om tillfällig vistelse kan enbart göras via denna e-tjänst. Det innebär att det inte är möjligt för dig att skicka begäran via post, säker e-post eller fax.

Kontakt

0176-714 17 serviceomsorg@norrtalje.se

Öppettider

Vardagar 09.00-12.00, 13.00-15.00
Dag före röd dag 09.00-12.00

Självservice

I den här e-tjänsten kan handläggare från bosättningskommunen begära hemtjänst och trygghetslarm vid tillfällig vistelse i Norrtälje kommun.

Starta e-tjänsten Hemtjänst vid tillfällig vistelse
Senast ändrad: 2024-02-28