Hoppa till sidinnehåll

Logopedi

Du som behöver en logoped kan få hjälp genom att logopeden utreder, ställer diagnoser och behandlar oavsett ålder, när du har svårt att kommunicera på grund av störningar i språket, rösten eller talet, som exempelvis vid stamning.

Logopeden utreder också om du har dyslexi, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Om du har svårt att svälja kan du också få hjälp av en logoped.

Kontakt

För att få hjälp eller behandling behöver du en remiss från läkare, logoped, psykolog, sjuksköterska på barnavårdscentral eller från skolhälsovård.

Avgifter

Det är avgiftsfritt för dig under 18 år.
På 1177.se kan du se vilka avgifter som gäller 

Logopeder i Norrtälje kommun

Logopedi ingår i det som kallas vårdval, det innebär att du själv kan välja vilken mottagning du vill gå till. När du gjort ditt val så kontaktar du den mottagning du vill gå till. Observera att en av mottagningarna vänder sig enbart till vuxna med neurologisk funktionsnedsättning.

Logopedmottagningar

Vårdbolaget Tiohundra
Drottning Kristinas väg 70 A, Familjens hus, Norrtälje
Ingång C, väntrum BVC för logoped Agnes Jern Isacsson
Ingång A, väntrum Samtalsmottagningen för logoped Donya Dadgar och logoped Darja Adelholt
Telefon: 08-123 563 00

Logopedmottagningen i Familjens hus

För vuxna, 18 år och äldre med neurologisk funktionsnedsättning
Vårdbolaget Tiohundra, Primärvårdslogopedi
Roslagens sjukhus, Hamnvägen 12, Norrtälje

Senast ändrad: 2024-02-23