Hoppa till sidinnehåll

Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)

Har du fått bedömningen av din läkare att du befinner dig i livets slutskede, kan du få specialiserad palliativ slutenvård.

Att få specialiserad palliativ slutenvård innebär att du får avancerad vård dygnet runt bland annat genom smärtlindring och lindring av symtom av sjukdomen. Du har rätt att välja vårdgivare.

Beslut om vård

Det är din läkare som bedömer om du är en patient för specialiserad palliativ slutenvård. Om du till exempel har en allvarlig kronisk sjukdom eller en obotlig sjukdom.

Val av vårdgivare

Din läkare hjälper dig med det praktiska kring ditt val av vårdgivare. Vårdgivarna uppdaterar varje dag sin möjlighet att ta emot nya patienter. Du kan också ta råd och hjälp av närstå­ende när du gör ditt val. Om du inte kan eller vill välja finns det en särskilt turord­ning som avgör vilken vårdgivare du får.

Det finns flera vårdgivare som godkänts för att ge specialiserad palliativ slutenvård på olika platser i länet. Din läkare hjälper dig med mer information.

Läs mer om specialiserad palliativ slutenvård på 1177.se

Senast ändrad: 2024-02-23