Hoppa till sidinnehåll

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Samlad information om de insatser som finns för dig med nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga till följd av skada eller sjukdom.

Så ansöker du om en biståndsbedömd insats

Här finns information om hur du som har någon form av funktionsnedsättning ansöker om insats.

Personlig assistans

Personlig assistans är för dig med en funktionsnedsättning och som är i behov av ett personligt utformat stöd för att klara dina behov i vardagen.

Ledsagarservice

Har du en synskada eller en funktionsnedsättning kan du bli beviljad ledsagarservice. Läs mer om hur det fungerar här.

Kontaktperson

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om en kontaktperson för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Avlösning i hemmet

Avlösarservice är för dig som är anhörig och vårdar en närstående med funktionsnedsättning.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om en kontaktperson för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Färdtjänst

Färdtjänst är för dig med en långvarig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med kollektivtrafiken.

Bidrag för bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv. ​

Habilitering

Habilitering ger dig med funktionsnedsättning stöd för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

För barn och unga med funktionsnedsättning finns möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Gruppboende barn och unga, LSS

Här får du information vilka gruppboenden som finns i Norrtälje kommun.