Hoppa till sidinnehåll

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) säkerställer god och säker vård i Norrtälje kommun.

Inom det verksamhetsområde som kommunen, i detta fall Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut/sjukgymnast eller en arbetsterapeut, medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

MAS och MAR arbetar för att säkra god kvalitet och säker vård på särskilda boende för äldre (SÄBO), särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning samt basal hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hos vårdgivaren ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar för hälso- och sjukvården i verksamheten.

MAS/MAR-riktlinjer är övergripande dokument som utgör ramverk och minimikrav för KSON:s hälso- och sjukvårdsansvar. De anger inom vilka områden lokala rutiner ska finnas och anger lägsta nivå för vad som är en god och säker hälso- och sjukvård inom det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Respektive enhet och/eller respektive vårdgivare ska ha lokala rutiner utifrån MAS/MAR-riktlinjerna.

Utöver riktlinjer finns tillhörande förtydliganden utarbetade av MAS/MAR som kompletterar eller förtydligar MAS/MAR-riktlinjerna

Lokala riktlinjer och förtydliganden/komplettering

MAS/MAR-riktlinjer är övergripande dokument som utgör ramverk och minimikrav för KSON:s hälso- och sjukvårdsansvar. De anger inom vilka områden lokala rutiner ska finnas och anger lägsta nivå för vad som är en god och säker hälso- och sjukvård inom det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Respektive enhet och/eller respektive vårdgivare ska ha lokala rutiner utifrån MAS/MAR-riktlinjerna.

MAS/MAR Riktlinjer

Utöver riktlinjerna finns även tillhörande förtydliganden som utarbetats av MAS/MAR och kompletterar eller förtydligar dem.

Förtydliganden och komplettering av riktlinjerna för MAS/MAR

Nyhetsbrev och omvärldsbevakning

Senast ändrad: 2024-02-23