Hoppa till sidinnehåll

Assistansersättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Enskild kan ansöka om ersättning vid ordinarie assistents sjukdom.

Hos Sjukvård och omsorg i Norrtälje kan enskild ansökan om ersättning vid ordinarie assistens sjukdom enligt 9 § 2 LSS för omsorgsutförare i Norrtälje kommun. Ersättningen betalas ut enligt Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2006:39 vid bedömning och handläggning.

För att ansökan om ersättning ska kunna handläggas så måste Sjukvård och omsorg i Norrtäljes blankett användas.

Ansökan skickas till:

Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Ansökningsblankett

Senast ändrad: 2024-02-23