Hoppa till sidinnehåll

Gemensam kraftsamling för psykisk hälsa

Publicerad: 2023-12-08

Under de senaste tre åren har Norrtälje kommun och Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) arbetat hand i hand för att stärka psykisk hälsa genom en omfattande handlingsplan med 25 punkter. Med årsskiftet 2023/2024 runt hörnet, ställer vi frågorna: Har de uppsatta målen nåtts, och hur har genomförandet varit?

Det var för fyra år sedan som arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för att främja den psykiska hälsan bland invånarna i kommunen startade.

– Vi behöver en långsiktig plan med konkreta förslag och prioriteringar i det här viktiga hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa i kommunen, sa Marita Bertilsson, chef för Trygg i Norrtälje kommun, vid arbetets uppstart.

Då påbörjades en kartläggning över vilka behov som fanns och var det behövde satsas. Socialtjänsten, KSON, kultur- och fritidskontoret, barn- och utbildningskontoret och kommunstyrelsekontoret har arbetat tillsammans. Arbetet har letts av Suzanne Lindgren, utvecklingssamordnare på KSON och Sofie Ahlholm, folkhälsostrateg på Trygg i Norrtälje kommun.

– Alla sådana här arbeten som går över förvaltnings- och organisationsgränserna lär oss att det enda sättet att komma framåt i komplexa frågor är genom att samverka med varandra, säger Sofie.

Kartläggningen resulterade i en handlingsplan med 25 punkter, som alla innebar en process för att främja psykisk hälsa förkommuninvånare. Handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige, som beslutade att den skulle vara genomförd till årsskiftet 2023/2024.

Regelbundna avstämningar har inspirerat till vidare engagemang

Två gånger per år har Suzanne och Sofie samlat de som arbetar med handlingsplanen för att göra en genomgång och utvärdering av framstegen.

– Vi har varit nästan 60 ambassadörer ute i verksamheterna som samlats varje termin för att se hur vi ligger till, vad vi har kvar och hur vi tar hand om det som är kvar. Vi har inspirerat varandra genom att lyfta olika aktiviteter som genomförs i handlingsplanen och lyssnat på gästtalare som kompetensutvecklat oss, berättar Sofie.

Tre års intensivt arbete har inneburit många nya verksamheter, stödinsatser och förebyggande arbete. Vid den sista avstämningsdagen konstaterades att 18 av 25 punkter i handlingsplanen är slutförda, vilket innebär att de antingen är genomförda och avslutade eller att de arbetats in som en del i den ordinarie verksamheten.

–  Det känns helt fantastiskt att få ta del av allt arbete som pågått under de här fyra åren och hur mycket som har kommit ut till våra invånare, berättar Sofie.

Några exempel på verksamheter som funnits med i handlingsplanen är föräldrastödsgrupper, stöd till barn- och unga och åtgärder för hemlösa och mot hemlöshet. Hela handlingsplanen finns att ta del av på vår hemsida.

Uppdraget avslutas, men vad händer framåt?

– Nu ska vi inte tappa fart! Politiken ska informeras om hur vi ligger till i arbetet med handlingsplanen och så ska det beslutas hur vi ska fortsätta jobba med de här frågorna. Vi håller redan nu på att ta fram en handlingsplan för suicidprevention, och de här två uppdragen behöver förenas i ett fortsatt arbete tillsammans över förvaltnings- och organisationsgränserna. Huret är inte riktigt utmejslat än, men vi jobbar på, avslutar Sofie Ahlholm.

 

Bilden: Sofie och Suzanne tillsammans med Ullakarin Nyberg, psykiater som föreläste om att förebygga självmord på senaste avstämningsdagen.