Hoppa till sidinnehåll

Erbjudande om hälsosamtal för dig som är 80 år och äldre

Publicerad: 2024-02-12

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) erbjuder nu hälsosamtal dig som är 80 år eller äldre och bor i ordinärt boende utan hemsjukvårdsinsatser. Hälsosamtalet som är kostnadsfritt kommer att utföras av vårdpersonal från den vårdcentral där du är listad och beräknas ta upp till 1,5 timme.

Erbjudandet är frivilligt

Du bestämmer själv om du vill ta emot besöket och om det ska ske i ditt hem. Om du inte önskar ett hembesök kan det hälsofrämjande samtalet även utföras på din vårdcentral/husläkarmottagning, men hembesök rekommenderas för att få ut det mesta av samtalet.

Hälsosamtal på andra språk

Om du behöver hålla samtalet på ett annat språk än svenska kan en telefontolk att bokas till hälsosamtalet.

Observera att du inte bör släppa in obehöriga

Personal från din vårdcentral/husläkarmottagning ska alltid legitimera sig med tydlig tjänstelegitimation. Vid osäkerhet kontakta din vårdcentral/husläkarmottagning direkt.

Syfte och mål

Syftet med dessa hälsosamtal är att ge dig som är äldre en plattform att diskutera din livssituation samt att ta del av olika aktiviteter och stöd som erbjuds dels av KSON, dels av Norrtälje kommun och det civila samhället.

Projektet syftar även till att främja god hälsa utifrån de egna förutsättningarna. ‘Hälsosamtal för äldre’ bygger på fyra hörnstenar: social gemenskap, meningsfullhet, fysisk rörelse och tips på goda matvanor.

Målet är att minska ofrivillig ensamhet hos dig som är äldre invånare i Norrtälje kommun på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ensamhet kan leda till ohälsa och sjukdom, vilket i sin tur kan försämra livskvaliteten. Pandemin och den påkallade isoleringen bidrog till att allt fler känner sig ensamma och många har svårt att återvända till aktiviteter de deltog i innan pandemin.