Hoppa till sidinnehåll

Beslut om att utreda möjligheter för lokal hudsjukvård i Norrtälje kommun

Publicerad: 2024-02-19

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjliga lösningar för en samlad hudsjukvård i Norrtälje. Utredningen syftar till att säkerställa att kommunens invånare har tillgång till specialiserad hudsjukvård.

I förvaltningens uppdrag ingår kartläggning av befintligt vårdutbud avseende specialiserad hudsjukvård samt inom primärvårdens husläkarverksamhet, analys av behov samt identifiering av en möjlig lösning i kommunen. Förvaltningen kommer att presentera en första rapport för direktionen innan sommaren.

Beslutet grundar sig delvis i svårigheterna med att rekrytera läkarkompetens till Norrtälje sjukhus, vilket har resulterat i tillfällig stängning av hudenheten. De förändringar som Region Stockholm har gjort gällande vårdval för hudsjukvård ger KSON nu nya möjligheter att undersöka en bredare lösning för hudsjukvården, där även vården för psoriasispatienter kommer att ingå.